FÆRRE SELVMORD: Det er færre selvmord blant japanere enn tidligere år, og tallet har gått ned åtte år på rad.  Foto: Tor Weibye

Stadig færre i Japan begår selvmord

KrF og Sp har mykje felles

synspunkt

I aukande grad ser eg at det opnar seg større rom for gjennomslag i denne typen verdisaker saman med Sp og Ap. Eg trur ikkje det blir enkelt, og kanskje vil forhandlingar vise at det ikkje går. Men eg meiner KrF, som sentrumsparti, må kunne prøve.