TENDENS: Personalleder Kari Margrethe Solvang sier det er en tydelig tendens de siste årene at det går mindre tid fra krenkelsen finner sted til saken blir meldt. På bildet ser vi henne sammen med generalsekretær Øyvind Åsland.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Over 30 tilfeller av seksuell trakassering på tre år

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)