SEKSÅRSREFORMEN: – KrF mener det er på høy tid at det gjøres et systematisk arbeid på dette, og at det i etterkant raskt gjøres endring i skolehverdagen til de yngste barna, sier KrFs skolepolitiske talsmann Hans Fredrik Grøvan. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

KrF fikk gjennomslag for evaluering av seksårsreformen