FORBUD: Gymnasie- og Kunskapslyftsminister Anna Ekström vil innføre forbud mot religiøse friskoler.  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Svensker vil forby religiøse friskoler

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)