TAKKET: Et kor fra Kongshaug Musikkgymnas i Os i Hordaland hyllet de politikerne på Stortinget som sikret skolens videre virksomhet gjennom revidert nasjonalbudsjett.  Foto: Stein Gudvangen

Sang takksigelser til Tinget