TEMPELSKATT: Denne lille steinen ble brukt for å fastsette mengden sølv pilegrimer skulle betale i tempelskatt.  Foto: Eliyahu Yanai, City of David

Fant steinvekt fra det første tempelet