BEHOV: Prost i Arendal Kolbjørn Gunnarson mener staten må prioritere flere prester hvis Den norske kirke skal kunne fungere godt som folkekirke i fremtiden. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Etterlyser mer penger til prestestillinger

KrF i krise

KrF

Det er nå vanskelig å se hvordan KrF kan gå videre som et samlet parti. Hareide burde på forhånd ha innsett at dette kunne bli resultatet.

Minne

I fokus

Minnet vårt er ei kraft som formar både vår personlege og kollektive identitet. «Gjer dette til minne om meg», sa Herren då Han overrekte apostlane og Kyrkja kalken og brødet, evangeliet og fullmaktene.