Human Rights Watch stiller spørsmål ved kronprins Mohammed bin Salmans såkalte reformprogram og viser til at Saudi-Arabia fengsler stadig flere uten lov og dom. Foto: AP / NTB scanpix

HRW: Saudi-Arabia fengsler tusenvis uten lov og dom

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.