BALANSE: Programleder Justin Brierley har selv en kristen overbevisning, men er opptatt av at begge sider skal få presentere sine beste argumenter når han inviterer kristne og ikke-kristne til samtale.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Samler kristne og ikke-kristne tenkere ved samme mikrofon

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)