NOE Å LÆRE: Professor Kjell Nordstokke mener de fattige har noe å lære Vesten når det gjelder sammenheng mellom misjon og bistand.  Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Kunstig skille mellom forkynnelse og bistand

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).