LEDER: Den svenske pinsepastoren Magnus Persson.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Etablerer nytt nettverk

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.