BOKLANSERING: Hilde Frafjord Johnson lanser boken «South-Sudan: The Untold Story from Independence to Civil War» (Sør-Sudan: Den ukjente historien fra frigjøring til borgerkrig). I lokalet hadde det samlet seg 300 mennesker.  Foto: Privat

– Jeg skyldte folket en forklaring

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)