NY LÆRERUTDANNING: Prorektor Svenning Bjørke sier at det er et trosprosjekt å rekruttere så mange innen kort tid.  Foto: Johanna Magdalena Husebye

Professor-jakt til ny kristen lærerskole