IRRITERT: Olaug Bollestad (KrF
...
IRRITERT: Olaug Bollestad (KrF) mener kommuner må tvinges til å betale for opphold ved ideelle rusinstitusjoner. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB Scanpix
Bollestad kraftig provosert av nei til ideell rusavvenning
Del
KrFs 2. nestleder, Olaug Bollestad, reagerer kraftig på at tidligere hasjavhengige Jan Kyllevik måtte ta opp studielån for å finansiere rusavvenning på Evangeliesenteret, som Dagen skrev om i går.

– Jeg ble skikkelig ilter da jeg leste Dagen. Dette er et tydelig tegn på at pasienter og rusmisbrukere skal passe inn i systemet, og at det ikke er systemet som skal passe for pasienten, sier Bollestad.

Kyllevik var avhengig av hasj i 27 år før han bestemte seg for å slutte. Han ville dra til Evangeliesenteret fordi han ønsket en kristen institusjon.

– Jeg gikk til Evangeliesenteret fordi jeg ville bli frelst og jeg trengte en periode på et lukket område, sa Kyllevik til Dagen i går.Da Nav Sandnes ikke ville gi ham økonomisk støtte til oppholdet på den ideelle og kristne rusinstitusjon, tok han opp studielån for de to årene han gikk på Evangeliesenterets bibelskole. I sommer var han ferdig med oppholdet der, og gikk rett til jobb på et bilglassverksted i Fredrikstad.

Les også:

– Rusomsorgen er for dårlig

– Gjør individuell vurdering

Trenger motivasjon

Bollestad sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hun er oppgitt over at «det skal være slik at spesialisthelsetjenesten skal sitte med bukta og begge endene, altså både definere hvem som har rett på hjelp og samtidig gi hjelpen».

– Hvis du ikke tar imot tilbudet har du liksom mistet rettigheten din. Da kan kommunen toe sine hender og si at de har prøvd å gi deg et tilbud.

Bollestad understreker at mange pasienter trenger å bli løftet ut av miljøet de vanker i til vanlig for å bli fri fra rusavhengigheten.

– For noen er det ikke godt nok å komme på poliklinisk behandling en gang i uken. Og kommunen kan ikke gi et døgntilbud. KrF vil ikke være med på en slik rusomsorg. Vi må ha et system som passer for pasienten, og for denne pasientgruppen er det viktigst å faktisk ha motivasjon.

Skjærer egen grein

KrF-nestlederen mener det er feil at spesialisthelsetjeneste eller kommuneansatte skal kunne nekte økonomisk støtte til rusavhengige som er motivert til å bli rusfri ved ideelle rusinstitusjoner som kan vise til gode resultater.

– Da skjærer vi av greinen vi sitter på. Det vil koste samfunnet vårt dyrt å ikke hjelpe dem. Er det noen som har gått mange mil med pasienter i rusomsorgen, er det de ideelle, sier hun og viser til P22, Frelsesarmeen, Blå Kors og Evangeliesenteret.

– De blir nesten definert utenfor om de ikke har avtale med spesialisthelsetjenesten, sier Bollestad.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) skal i høst legge fram en opptrappingsplan for rusfeltet, ledsaget av 2,4 milliarder kroner i årene 2016-2020.

Planen skal tvinge kommunene til å gi rusavhengige et helhetlig tilbud. Da kan de velge å nyttiggjøre seg av ideelle og private tilbud, men Kari Kjønaas Kjos (Frp), leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, vil ikke tvinge kommuner til å kjøpe plasser hos ideelle aktører.

– Noen kommuner vil ikke ønske å kjøpe plasser der, men lage sitt eget opplegg. Det kan være bra nok, og det vil vi respektere, sa Kjos til Dagen i går.

KrF for tvang

Bollestad i KrF er derimot for tvang i denne sammenhengen.

– Jeg mener at kommunene må tvinges til å gi tilbud som pasienten er motivert til, uansett hvilket livssyn et Nav-kontor har i kommunen. Hvis ikke må vi tvinge dette fram på nasjonalt plan, sier hun.

KrF-politikeren mener det viktigste er å redde den enkelte innbyggeren, ikke sende alle gjennom kommunens eget tilbud.

– I samfunnsregnskapets navn må kommunene løfte blikket og tenke at de må sende vedkommende til et sted der vedkommende er motivert for å være.

Bollestad peker på at Kyllevik etter to år er i full jobb og betaler skatt, på tross av at han måtte ta opp studielån for å finansiere rusavvenningen.

– Det går an å bruke sunt folkevett og løfte blikket utover kommunegrensa. Det kan ikke være slik at kommunegrensen er verre enn Berlin-muren å komme over for en rusmisbruker for å få hjelpen de er motivert for. Det er helt uholdbart.

Til rusmeldingen har hun følgende forventninger:

– KrF har vært opptatt av at ideelle må ha en sentral plass. Jeg forventer at den ideelle sektoren får en reell plass i rusomsorgen, når de kan vise til gode resultater, sier Bollestad.

rusomsorg,rusavvenning,rusavhengige,olaug bollestad,krf,jan kyllevik,studielån,evangeliesenteret,kristelig folkeparti