UNIK: Forstander Ervin Kohn mottok sist uke den jødiske «Religionsboka» på vegne av Det Mosaiske Trossamfunn.  Foto: Stein Gudvangen

Fant unik jødisk bok i antikvariat

Gledelig abortvedtak

lederartikkel

Det finnes noen verdier som er verd å kjempe for, også om de umiddelbare utsiktene tyder på nederlag.