Illustrasjonsfoto: Trond Reida
...
Illustrasjonsfoto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix
Transperson tapte søksmål mot staten
Del
En ung person, som ble født kvinne, har i Oslo tingrett tapt erstatningssøksmålet mot staten. Vedkommende mener seg utsatt for tvungen kastrering.

Den unge personen gjennomgikk de første trinnene av kjønnsskifteprosessen tidlig på 2000-tallet.

Utvendig så han ut som en mann, men beholdt de indre kjønnsorganene som kvinne uten at det ble oppfattet som noe problem. Staten ville derimot ikke gi ham et nytt personnummer med mannlig kjønnsmarkør uten at han fjernet både livmor og eggstokker i 2009.

– Ikke medisinsk begrunnet

Transpersonen og hans advokat argumenterte med at kravet om kastrasjon ikke har vært medisinsk begrunnet, men at det dukket opp gjennom en praksis fra Folkeregisteret på 1970-tallet. Først i juli 2016 frafalt kravet om at også indre kjønnsorganer måtte fjernes for å få mannlig personnummer.

Mannen mente derfor at hans menneskerettigheter er krenket, at han ble utsatt for diskriminering og at kravet om kastrasjon var en ulovhjemlet myndighetsutøvelse.

Ble lovlig utført

I dommen fra Oslo tingrett heter det blant annet at « … ettersom retten har kommet til at steriliseringen ble utført basert på det behandlingsbehov som ble ansett å foreligge, og etter saksøkers samtykke, falt det utenfor steriliseringslovens virkeområde og ble lovlig utført etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven.»

Tingretten kom også til at mannen derfor ikke har krav om erstatning. Retten konkluderer også med at hans menneskerettigheter følgelig heller ikke ble krenket.

Selv om staten vant på alle punkter, har Oslo tingrett kommet til at det er tungtveiende grunner til å frita saksøkeren fra å betale statens sakskostnader. Partene må derfor bære sine sakskostnader selv.

paywall
paywall
transperson-søksmål,innenriks,nyheter,Medisin og helse,rettssaker,norge,Riksnyheter,oslo tingrett,kastrering,folkeregisteret,kjønnsskifte,transpersoner,transkjønnet,transkjønnede,menneskerettigheter