Mulla Krekar i Oslo tingrett under et fengslingsmøte i 2016, da på grunn av fare for at han vil unndra seg rettsforfølgelse i Italia. Nå ber han om reisedokumenter for å få lov til å reise og forklare seg i saken. Til høyre advokat Brynjar Meling. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mulla Krekar får ikke reisedokumenter for å reise til Italia