Advokat Anders Morten Brosveet, aktor Kristian Jarland og advokat Christian Flemmen Johansen under saken mot Oslo katolske bispedømme. Bispedømmets daglige leder er tiltalt for grovt bedrageri etter at de skal ha søkt om statsstøtte for personer som ikke var medlem av Oslo katolske bispedømme.  Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Katolsk økonomisjef frifinnes

Er vi garantister for gode resultater?

utenrikskommentar

Å drive misjons og bistandsarbeid er krevende, og det skal det også være. Det handler om innsamling, om etterrettelighet i alt og om forventningene folk har til at vi driver skikkelig. Givere i Norge skal stole på oss som en troverdig, frivillig organisasjon.