OSLO TINGRETT: Kristian Jarland er aktor i saken mot Oslo katolske bispedømme, og deres daglige leder, som er tiltalt for grovt bedrageri etter at de skal ha søkt om statsstøtte for personer som ikke var medlem av Oslo katolske bispedømme. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Aktor med påstand om fengsel og bot for katolsk medlemsrot

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?