REDNINGSAKSJON: Aktivistene Daniel Woodhouse (t.v.) og Samuel Walton, her sammen med sin advokat, ble frikjent for innbrudd. De sier at de brøt seg inn for å redde uskyldige liv og forhindre krigsforbrytelser.  Foto: Privat

– Storbritannia er medskyldig i krigsforbrytelser

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)