PREGAR PRATEN: Det er viktig at ein blir merksam på korleis ein ukritisk bruk av mediedebattar påverkar klassesamtalen om religion­, meiner professor­ Liv I­ngeborg Lied og stipendiat Audun Toft ved MF.  Foto: Andrea Øien Sæverud

Muslimar og konservative kristne med felles svarteper

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.