FORSKET: Israt Begum (22) er bosatt i Bergen men kommer opprinnelig fra Bangladesh. Solveig Omland har forsket på unge muslimske kvinners trosutøvelse.
  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Hjemme i troen, fremmed i Norge

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?