MANGLER ANSATTE: Den norske kirke mangler både prester, diakoner og organisert. Frimodig kirke vil hjelpe til. Illustrasjonsfoto av Kvinnherad kyrkje. Foto: Øystein Lid

Konservativt kirkenettverk vil avhjelpe rekrutteringskrisen i DNK

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)