MANGFALD: – De må sørgje for mangfaldige stabar. Viss ikkje, blir ikkje kristne organisasjonar relevante, sa leiar- og organiasasjonsutviklar Silje Wiig Andersen til kristenleiarar på Normes årlege konferanse.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

– Utan migrantar er ein ikkje relevant

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.