AVGJERANDE: I haust starta 12 studentar på eit nytt studium på Fjellhaug, seier Fjellhaug-rektor Frank-Ole Thoresen.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

– Frivillig arbeid opna døra til Kristen-Noreg

Mat

andakt

Bibelen meir enn 
bokstavar og ord,/ 
Bibelen er i frå Gud./ 
Bibelen kan gje deg 
meir enn du tror. 
Bibelen Guds ferdigdekka bord.