AVGJERANDE: I haust starta 12 studentar på eit nytt studium på Fjellhaug, seier Fjellhaug-rektor Frank-Ole Thoresen.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

– Frivillig arbeid opna døra til Kristen-Noreg