BEGRENSNINGER: – Dette er veld
...
BEGRENSNINGER: – Dette er veldig krevende i forhold til ytringsfrihet og religionsfrihet, og går inn i en trend hvor regjeringene prøver å sette begrensninger på det sivile samfunn, sier biskop Atle Sommerfeldt, og trekker frem Etiopia, Russland og Vietnam som eksempler. Foto: Astrid Dalehaug Norheim
Advarer sterkt mot støttekutt
Del
Biskop Atle Sommerfeldt tror forslaget kan ramme sikher, buddhister, ortodokse kristne og muslimer.

Biskop Atle Sommerfeldt advarer mot SVs stortingsforslag om å kunne trekke statsstøtte fra trossamfunn.

– Faren for at det kan bli et autoritært statlig grep er veldig stor, sier Sommerfeldt.

LES: Lysbakken vil ha et oppgjør med æreskulturen

– Hvem kan dette ramme hardest?

– Jeg er redd for at det kan ramme skjevt i forhold til religiøse miljøer av innvandrere, med sikher, buddhister, ortodokse kristne og muslimer. De er i en prosess hvor de skal tilpasse seg det norske samfunnet men samtidig bevare deres egne kulturtradisjon, sier biskopen og legger til:

– Denne brytningen forekommer hele tiden, og rammer åpenbart flere tradisjonelle kristne miljøer.

– Krevende

Biskopen sier at forslaget er krevende for både ytringsfriheten og religionsfriheten:

Audun Lysbakken er uansvarlig vag om hva dette innebærer. Dette er veldig krevende i forhold til ytringsfrihet og religionsfrihet, og går inn i en trend hvor regjeringene prøver å sette begrensninger på det sivile samfunn, sier Borg-biskopen, og trekker frem Etiopia, Russland og Vietnam som eksempler.

LES OGSÅ: – Frykter ikke for statsstøtten til trossamfunn

I et intervju med Nyhetsmorgen tirsdag, sa SV-leder, Audun Lysbakken, at forslaget bare vil «rokke de mest ekstreme», og at omfatter «reaksjonære miljøer uansett tro». Forslaget er oppe til votering torsdag.

Sommerfeldt har sympati for at man ønsker å begrense innflytelsen fra blant andre Saudi-Arabia, men mener de beveger seg inn på et vanskelig felt:

– Hvilken standard skal man legge seg på? Det finnes ingen religion som ikke bryter likestillingen på et eller annet punkt, men betyr det at for eksempel katolikkene ikke skal få statsstøtte? spør biskopen.

– Støtte står sterkt

STÅR STERKT: – Tenkningen om at staten skal støtte trossamfunn står veldig sterkt i Norge, sier generalsekretær Knut Refsdal i Norges kristne råd. Foto: Astrid Dalehaug Norheim
 

Knut Refsdal i Norges kristne råd er ikke bekymret.

– Jeg registrerer at hver gang spørsmål som dette har kommet opp, er det alltid mange politikere som stiller seg bak forslag til kutt i statstøtte. Derimot tror jeg at tenkningen om at staten skal støtte trossamfunn står veldig sterkt i Norge, sier generalsekretær Knut Refsdal.

LEDER: Statsstøtte til trossamfunn

I dag vil Stortinget vedta at regjeringen skal utrede retningslinjer for å frata kontroversielle trossamfunn statlige støtteordninger.

Refsdal sier at utredningen nok mest er ment å ramme ytterliggående moskeer og trossamfunn.

Selv om utredningen også skulle omfatte kirkesamfunn som ikke tillater homofile vigsler og kvinnelige prester, vil nok ikke frikirkene bli særlig rammet, mener Refsdal.

– For de aller fleste frikirker i Norge er det bare en beskjeden andel av økonomien som kommer fra staten. De er i stor grad selvfinansierte og kan kompensere for et kutt i statstøtte.

LES MER: Lysbakken freder konservative kristne