BEGRENSNINGER: – Dette er veldig krevende i forhold til ytringsfrihet og religionsfrihet, og går inn i en trend hvor regjeringene prøver å sette begrensninger på det sivile samfunn, sier biskop Atle Sommerfeldt, og trekker frem Etiopia, Russland og Vietnam som eksempler.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Advarer sterkt mot støttekutt

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).