Økonomiprofessor Ola H. Grytten. Foto: Dagen arkiv  Foto: Dagen arkiv

– Kan overleve med samarbeid

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)