FORVERRING: Det har skjedd en betydelig forverring av unges psykiske helse i Norge. Tall fra 2015 viste at stadig flere ungdommer i Norge lider av depresjon og ensomhet, og at særlig jenter er utsatt.  Foto: Sara Johannessen, NTB scanpix

Vil bli tryggere i møte med psykisk syke