POSITIV TIL ÅPENHET: Svein Kristian Øverland, forfatter av boken «Selvskading: en praktisk tilnærming» og Cathrine Th Paulsen, ansvarlig redaktør i bladet Psykisk helse. Foto: f.v: Paal Audestad/Wikipedia Commons

Applauderer ekteparets åpenhet

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)