NEKTER: Norges største statlig eide universitet nekter å heise prideflagget. Foto: Eirik Refsdal, CC 2.0

NTNU avviste først å heise homoflagget. Gir nå etter for press.

Mat

andakt

Bibelen meir enn 
bokstavar og ord,/ 
Bibelen er i frå Gud./ 
Bibelen kan gje deg 
meir enn du tror. 
Bibelen Guds ferdigdekka bord.