NEKTER: Norges største statlig eide universitet nekter å heise prideflagget. Foto: Eirik Refsdal, CC 2.0

NTNU avviser å heise homoflagget. Viser til at det er forbudt ut fra norsk lov.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)