AVSLO: Den nordisk-katolske ki
...
AVSLO: Den nordisk-katolske kirke avslo tilbudet fra Den katolske kirke. Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Takket nei til Den katolske kirke
Del
Den nordisk-katolske kirke var ønsket velkommen inn i Den katolske kirke, men avslo.

– Jeg husker tilbudet ble omtalt som en sukret selvmordspille internt i Den nordisk-katolske kirke, sier tidligere prest Erik Andreas Holth. Han meldte seg til slutt ut, og ble katolikk.

– Vanskelig som liten

Lørdag skrev Dagen om den dramatiske situasjonen i Den nordisk-katolske kirke hvor halvparten av alle prestene og diakonene har meldt seg ut.

Les også: Kirkeflukten

De fleste er unge og skulle således være det lederskapet som sikret kirkesamfunnets fremtid. Nå viser det seg at Den katolske kirke var i samtaler med Den nordisk-katolske kirke allerede i 2004 og ønsket dem inn i fellesskapet sitt. Dette ble avslått.

– Vi hadde noen samtaler, men det var tydelig at de ikke var noe ønske fra deres side, sier biskop i Den katolske kirke i Norge, Bernt Eidsvig på telefon fra Tyskland.

Eidsvig forteller at armene deres var åpne fordi de mente at medlemmene i det lille kirkesamfunnet ville hatt det bedre i et større fellesskap.

– Det er vanskelig å tilhøre en kirke som er liten, og forblir liten etter 16 år. De hadde jo en ambisjon om å vokse, sier Eidsvig.

– Har ikke avslått

Grunnen til at Den nordisk-katolske kirke ikke kunne gå med på avtalen med Den katolske kirke var først og fremst synet på paven.

– Vi ønsket å være i kommunion med Den katolske kirke, samtidig som vi beholdt vår uavhengighet. Vi har samme syn på pavedømmet som Den ortodokse kirke. Vi tror ikke at paven er Kristi stedfortreder eller at han er ufeilbarlig, sier biskop Roald Flemestad i Den nordisk-katolske kirke.

Han mener at det ikke er hans kirkesamfunn som har takket nei til Den katolske kirke.

– Vårt ønske står ved lag. De har enda ikke svart på vårt brev, sier han.

Les også:

Savnet et mål

I elleve år var Erik Andreas Holth prest i Den nordisk-katolske kirke. Han var glad for invitasjonen om å bli medlem, og var lei seg da ledelsen ikke var interessert i å gå videre med samtalene.

– Jeg var uenig med ledelsen, og for meg ble dette begynnelsen på slutten i kirkesamfunnet, sier Holth.

I dag skjønner han mer av motstanden internt fordi mange av vennene hans nå velger å gå til Den ortodokse kirke.

– Jeg synes det er trist at så mange forlater Den nordisk-katolske kirke. Men å starte noe nytt er vanskelig. Man må ha et tydelig mål. Jeg følte at vi aldri hadde noe avklart forhold til øst og vest (Den ortodokse kirke og Den katolske kirke, journ.anm.). Vi opplevde hele tiden at vi ventet på en retning som aldri kom, sier Holth.

Holth ble sykemeldt høsten 2011 etter en periode med personalkonflikter. I 2012 ble han katolikk.

Nattverd eller ikke

Men selv om Den nordisk-katolske kirke ikke ønsket å gå inn i Den katolske kirke, har det vært viktig for kirkesamfunnet å vise til både suksesjon og kommunion.

– Vi har kommunion med Den katolske kirke, sa sogneprest Roy-Olav Øien til Dagen lørdag.

Dagen har fått flere henvendelser fra lesere som tilbakeviser at Den nordisk-katolske kirke kan ta nattverd i en katolsk kirke.

Øien mener det varierer fra prest til prest hvorvidt en fra Den nordisk-katolske kirke kan ta nattverd i en katolsk kirke.

– Nekter ingen

– Den nordisk-katolske kirke er ikke i kommunion med Den katolske kirke, slår biskop Bernt Eidsvig fast.

– Folk tar jo nattverd på sin egen samvittighet. Vi nekter ingen. Men jeg ville nok tatt en prat med dem etterpå hvis jeg oppdaget det, sier biskopen.

At Den nordisk-katolske kirke ikke er i kommunion med Den katolske kirke er en sannhet med modifikasjoner, mener Øien.

Han forklarer at kirkesamfunnets moderkirke i USA, Polish National Catholic Church, står i suksesjon med Den romersk-katolske kirke.

– Selv om vi ikke står i full kommunion, står vi i kommunion, sier Øien.

Gyldig, men ikke lovlig

– Den nordisk-katolske kirke står ikke i kommunion med Den katolske kirke, hevder diakon i St. Paul katolske menighet i Bergen, Henrik von Achen.

Han er vokst opp katolsk, er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, og har studert Den katolske kirkes praksis i forhold til suksesjon.

Han peker på at det er forskjell på gyldig og lovlig.

– Gyldig betyr at den som har ordinert prestene har de fullmakter som skal til for å ordinere, og at han står i suksesjon. Men hvis man ikke får tillatelse fra Rom er ordinasjonen ulovlig ifølge kirkeretten, sier von Achen.

Han mener dette er en problematikk Den katolske kirke må ta tak i.

Pussig

Professoren er lei seg for de mange som har forlatt kirken, men sier han skjønner det. Han ser på Den nordisk-katolske kirke som en «pussig konstruksjon».

– De opplever nok at de står i et vakuum. De vil ha litt av alt, og får ingenting. I lengden kan du ikke overleve slik, sier von Achen.

Les Tarjei Giljes kommentar: Hva skal vi gjøre?

henrik von achen,nattverd,roy-olav øyien,Roald Flemestad,den ortodokse kirke,paven,bernt eidsvig,erik andreas holth,presteflukt,prester,katolikker,den katolske kirke,Den nordisk-katolske kirke