MOTDEMONSTRASJON: Terje Holmedahl, tidligere misjonsleder i Normisjon og Himalpartner, kaller sitt innlegg til støtte for KrF for en stille motdemonstrasjon.  Foto: Johannes Ek Reindal

Melder seg inn i KrF etter uker med uro

Tilgivelse

andakt

Den som av hjertet kan tilgi sin neste, vil oppleve en befrielse.