SPØRSMÅL: «Er ikkje tida inne for at KrF no skal velje den sosialistiske sida i politikken?», var eit av spørsmåla Knut Arild Hareide og Olaug Bollestad leste opp. Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Måtte svare for kontakten med grasrota

KrF og Sp har mykje felles

synspunkt

I aukande grad ser eg at det opnar seg større rom for gjennomslag i denne typen verdisaker saman med Sp og Ap. Eg trur ikkje det blir enkelt, og kanskje vil forhandlingar vise at det ikkje går. Men eg meiner KrF, som sentrumsparti, må kunne prøve.