Etter rundt fem ukers sykmelding senvinteren 2014 var daværende partileder Liv Signe Navarsete tilbake på jobb i Stortinget. Nå er hun sykmeldt igjen, med de samme symptomene. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Liv Signe Navarsete sykmeldt som følge av sexmeldingssaken

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?

Sex – tabuemne i kirken?

Menighetsdoktoren

– Vi vil oppfordre pastorer og ungdomsledere å ta dette temaet på alvor, skriver Menighetsdoktorene.

Barn og unge forfølges for troen på Jesus

trosfrihet

Noen av barna får først høre om sine foreldres og besteforeldres tro etter at de har flyktet fra Nord-Korea. Barn forteller at foreldrene har lest svært stille fra en hemmelig bok som barna aldri fikk se i.

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?