– Det er behov for å gjøre endringer i langtidsplanen for Forsvaret. En av måtene å gjøre dette på, er å bevilge mer penger. Det må både omprioriteringer og friske midler til for å finne gode løsninger til slutt, sier KrF-leder Knut Arild Hareide. KrF-lederen er her fotografert da han nylig presenterte partiets alternative statsbudsjett for 2017. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hareide tror på forsvarsavklaring

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?

Sex – tabuemne i kirken?

Menighetsdoktoren

– Vi vil oppfordre pastorer og ungdomsledere å ta dette temaet på alvor, skriver Menighetsdoktorene.

Barn og unge forfølges for troen på Jesus

trosfrihet

Noen av barna får først høre om sine foreldres og besteforeldres tro etter at de har flyktet fra Nord-Korea. Barn forteller at foreldrene har lest svært stille fra en hemmelig bok som barna aldri fikk se i.

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?