Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) holdt pressekonferanse om personlige bilskilt på Risløkka trafikkstasjon i Oslo i juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Frp fikk æren for KrFs idé om personlige bilskilt

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)