Sp får ikke gjennomslag for Sentrum-navneendring
Partilovnemnda har avvist klagen fra Senterpartiet om at partiet Sentrum har et navn og en ideologi som kan føre til at partiene forveksles.
Advokat Geir Lippestad har foreløpig kun en print av logoen sitt nye parti, som skal hete Sentrum. Foto: Berit Roald / NTB
Advokat Geir Lippestad har for
...
Advokat Geir Lippestad har foreløpig kun en print av logoen sitt nye parti, som skal hete Sentrum. Foto: Berit Roald / NTB
Del

Flertallet i Partilovnemnda mener klagen klart ikke kan føre fram, skriver Aftenposten .

Et mindretall bestående av Senterparti-politikeren Anne Tingelstad Wøien mener Sentrum må pålegges å endre navn.

Hun mener Sentrum forsøker å etterligne Sp ideologisk, at det nye partiet vil kopiere partiets suksess gjennom å ha fokus på Sp-talepunkter som «menneskeverd» og at «livene leves lokalt». Videre at Sentrums linje om å «motarbeide en toblokkstenking» samsvarer med Senterpartiets politikk over mange år.

Sentrum ble godkjent som politisk parti 5. januar i år, og kan stille liste i alle landets valgkretser til høsten. Sp klaget på navnevalget til Partiregisteret, som avviste klagen, og anket deretter til Partilovnemnda.

– Sp har gått på nederlag i to instanser. Jeg håper Sp nå bruker kreftene på dialog om politikk og samarbeid med partiet Sentrum i stedet for konflikt, sier Sentrum-leder Geir Lippestad.

sentrum-sp-partiklagenemnda,innenriks,nyheter,politikk,Politiske partier,norge,Riksnyheter,geir lippestad,sentrum,senterpartiet,anne tingelstad wøien