Senterpartiet reagerer på «brutalt» kutt for ressurskrevende brukere
Kommunene må ta mer av regningen for tjenestene til mennesker med store hjelpebehov. Regjeringen vil spare 300 millioner kroner på det i budsjettet.
Senterpartiet og KS reagerer på at regjeringen vil la kommunene ta en større del av regningen for såkalte ressurskrevende tjenester. Dette er tjenester til brukere med ekstra stort hjelpebehov. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Senterpartiet og KS reagerer p
...
Senterpartiet og KS reagerer på at regjeringen vil la kommunene ta en større del av regningen for såkalte ressurskrevende tjenester. Dette er tjenester til brukere med ekstra stort hjelpebehov. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Del

– At man kutter 300 millioner kroner til ressurskrevende tjenester er veldig usosialt, mener Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, som påpeker at det blant annet handler om tjenester til multifunksjonshemmede barn.

– Her framstår det teknisk, men i den enkelte kommune er det ekstremt brutalt. De må vurdere om de skal bruke enda mer penger på den ungen eller legge ned den skolen, sier Vedum.

Staten refunderer 80 prosent av utgiftene kommunene har til å hjelpe innbyggere som har ekstra stort hjelpebehov. Ordningen slår i dag inn når kostnadene for den enkelte bruker overstiger 1.361.000 kroner. Over dette nivået dekker staten 80 prosent.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å heve innslagspunktet med 46.000 kroner. Den påpeker at ordningen har vokst med over 5 milliarder kroner siden 2012.

– Innstrammingen er liten i forhold til den sterke veksten som har vært i ordningen, skriver regjeringen .

Samtidig foreslås det at enkelte små kommuner med spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester, skal få såkalte skjønnsmidler. Det settes av 30 millioner kroner til dette neste år.

Også KS reagerer på innstrammingen.

– Vi ser at det enda en gang foreslås å velte utgifter til ressurskrevende tjenester over fra staten til kommunene. Dette er altså tjenester til innbyggere med helt spesielle hjelpebehov. Det er et paradoks at staten reduserer sin innsats på et område der behovet øker sterkt, sier styreleder Bjørn Arild Gram i kommunenes organisasjon KS.

sb-ressurskrevende-tjen,innenriks,nyheter,Medisin og helse,statsbudsjett,norge,Riksnyheter,senterpartiet,regjering,statsbudsjettet,trygve slagsvold vedum