Barnevern og ettervern foreslås styrket med 54 millioner
For å bedre helsehjelpen til barn i barnevernet og utvide retten til ettervern foreslås det en økning på 54 millioner kroner i neste års statsbudsjett.
For å bedre helsehjelpen til barn i barnevernet og utvide retten til ettervern, foreslås det en økning på 54 millioner kroner. Her barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Vidar Ruud / NTB
For å bedre helsehjelpen til b
...
For å bedre helsehjelpen til barn i barnevernet og utvide retten til ettervern, foreslås det en økning på 54 millioner kroner. Her barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Vidar Ruud / NTB
Del

Av dette skal 30 millioner kroner gå til helsetilbudet for barn i barnevernet. Styrkingen innebærer blant annet bedre og tidlig kartlegging av barn som flyttes ut av hjemmet. Det skal også utarbeides nye rutiner for arbeidet til helse- og barnevernstjenestene.

Videre foreslås det at retten til ettervern utvides fra 23 til 25 år, fra 1. januar neste år. Det er satt av 24 millioner kroner for å få til dette.

– Unge med erfaring fra barnevernet trenger ofte lengre tid for å oppnå gode overganger til voksenlivet, og mange mangler den støtten som andre får fra foreldrene sine, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

sb-styrket-barnevern,innenriks,nyheter,politikk,statsbudsjett,norge,barnevern,barnevernet,kjell ingolf ropstad,krf,kristelig folkeparti