Ap-uenighet om abort
Et mindretall i Arbeiderpartiets programkomité vil at partiet skal gå inn for å fjerne abortnemndene, ifølge TV 2.
Jonas Gahr Støre leder programkomiteen i Arbeiderpartiet. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB
Jonas Gahr Støre leder program
...
Jonas Gahr Støre leder programkomiteen i Arbeiderpartiet. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB
Del

I et utdrag fra Aps programutkast som TV 2 har lest, er det dissens på et av punktene om abort.

Flertallet i komiteen foreslår ifølge TV 2s opplysninger å utrede et alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og uke 18.

Mindretallet foreslår derimot å avvikle nemndene og gi kvinner selv retten til å avbryte svangerskapet inntil lovens ramme på 18 uker. Det skal samtidig sørges for et offentlig tilbud om samtale for kvinner som ønsker dette.

Mindretallets forslag vil i praksis bety selvbestemt abort til uke 18.

Et lignende forslag ble stemt ned på Aps landsmøte i 2019.

ap-program-abort,innenriks,nyheter,politikk,Politiske partier,norge,Riksnyheter