Stortinget går inn for eggdonasjon og assistert befruktning for enslige
KrF og Sp går på solide nederlag etter den historiske voteringen om bioteknologi i Stortinget.
Pleksiglass var på plass mellom representantene på dagen for debatt og vedtak om bioteknologiloven. Foto: Silje Rognsvåg
Pleksiglass var på plass mello
...
Pleksiglass var på plass mellom representantene på dagen for debatt og vedtak om bioteknologiloven. Foto: Silje Rognsvåg
Del

Kjersti Toppe (Sp) erkjenner nå et stort nederlag i det mangeårige slaget om bioteknologiloven.

– Det var et ganske stort flertal. Det må vi erkjenne, sier Toppe til Dagen om at Stortinget går inn for eggdonasjon, NIPT-blodtesten og tidlig ultralyd til alle gravide og assistert befruktning til enslige.

Etter en 5,5 timer lang debatt ble stortingssalen i 16.00-tiden fylt av representanter som voterte over en rekke endringer av bioteknologiloven.

Her kan du se hovedpunktene fra den historiske debatten.

Toppe er mest bekymret over at tidlig ultralyd og NIPT skal være tilgjengelig for alle gravide.

– Dette er ikke utredet. Det vil kunne gi mange falske positive svar slik at flere med helt friske fostre kan bli redde uten grunn, sier hun, og gjentar med det bekymringen helseminister Bent Høie (H) uttrykte i debatten.

Dette er vedtatt

  • Flertallet vedtok å innføre eggdonasjon med 94 mot 75 stemmer.
  • Assistert befruktning for enslige ble vedtatt med 89 not 80 stemmer.
  • Forslag om å sikre at surrogati i utlandet ikke skjer, ble nedstemt.
  • Frps forslag om å ikke kunne få både egg og sæd får flertallets støtte, altså blir det ikke lov med såkalt dobbeldonasjon eller embryodonasjon.
  • Stortinget ber regjeringen om å legge til rette for å innføre tidlig ultralyd for alle gravide. Det ble vedtatt med 91 mot 78 stemmer.
  • I tillegg skal NIPT bli tilgjengelig for alle gravide og på sikt skal mitokondriedonasjon bli mulig.
  • Det blir forbudt å genteste barn utenfor helsevesenet.

KrF, Høyre, Sp og Venstre tapte også forslag om å begrense hvem som kan lagre ubefruktede egg.

Tordner mot flertallet

Toppe reagerer også på mye av det faglige som ble uttalt i debatten tirsdag.

– Jeg håper jeg aldri må oppleve en slik debatt igjen der man vedtar nye metoder og tilbud innen biomedisin og fosterdiagnostikk som ikke er utredet før man gjør vedtak, sier hun.

KrF er i harnisk.

– Dette er et stort tilbakeskritt for likeverdet i 2020, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– KrFs mål har vært å sikre en lov som ikke skaper et sorteringssamfunn, og en lov som sikrer barns rettigheter. Slik loven nå ligger, så har vi ikke klart det, skriver Ropstad i en SMS til NTB.

Eggdonasjon, blodprøven NIPT og assistert befruktning for enslige kvinner ble vedtatt i Stortinget tirsdag.

– Vi visste at vi hadde noen muligheter til å få flertall, fordi Frp stilte sine representanter fritt. KrF har kjempet helt til siste stemme nå var talt, skriver Ropstad.

Les mer: Ropstad: – Et stort tilbakeskritt for likeverdet

Frp er glade

Frp-leder Siv Jensen er glad for lovendringene som er vedtatt.

– Vi har fått en god innramming på en lov som på ingen måte blir veldig liberalisert, men gode, moderne fremskritt som skaper trygghet i hverdagen for veldig mange mennesker, sier Jensen til NTB.

Frp-lederen mener debatten i stortingssalen har vært god.

– Noen har vært litt ivrige og puttet merkelapper på andre, men gjennomgående har det vært en god debatt, sier hun videre.

Støre er fornøyd

Ap-leder Støre sier til Dagen at debatten ble ført i en tone som var saken verdig, og at det var respekt begge veier. Han er glad for resultatene av voteringen.

Under Stoltenberg-regjeringen satte Sp ned foten for flere av de samme endringene.

– Hvordan føles det å «endelig» få det gjennom?

– Det er riktig og det er på tide, sier Støre.

I motsetning til Toppe mener han at debatten var kunnskapsbasert.

– Jeg opplever at sakene er godt utredet, sier han.

Bioteknologirådet roser politikerne

Også Bioteknologirådets leder, OIe Frithjof Norheim, er fornøyd med nivået på debatten.

– Politikerne belyste mange av de etiske dilemmaene og argumenterte godt for hvorfor de falt ned på de ulike avgjørelsene. Konsekvensene av de veivalgene som nå tas, ble også godt belyst, mener Norheim.

Stortinget gjorde vedtak i tråd med det flertallet i rådet mener i flere saker. Norheim er glad for at Stortinget forbyr gentesting av barn utenfor helsevesenet.

– Norge er nå det første landet i Europa som innfører et eksplisitt forbud mot å genteste barn via nettet, sier Norheim.

Når det gjelder at det skal åpnes for mitokondriedonasjon på sikt, sier han at rådet vil se nærmere på saken.

I tirsdagens debatt understreket Sp og helseminister Bent Høie (H) at mitokondriedonasjon er i strid med internasjonale konvensjoner.

Bekymret for abortpress

Organisasjonen Menneskeverd, som samlet inn 42.000 underskrifter mot endringene i bioteknologiloven i forkant av avstemningen, er skuffet over vedtakene.

– Dette sender et kraftig signal om at mennesker med Downs syndrom og andre diagnoser ikke har den samme beskyttelsen som friske mennesker gjennom svangerskapet. Vi er bekymret for økt abortpress og stigmatisering av allerede sårbare grupper, sier generalsekretær Morten Dahle Stærk.

politikk,bioteknologi,assistert befruktning for enslige,eggdonasjon,FrP,KrF,ap,embryodonasjon,dobbeldonasjon,surrogati,nipt,kromosomavvik,bioteknologiloven,votering,stortinget