Regjeringen stopper utsendelse av eldre lengeværende asylsøkere
Regjeringen handlet raskt etter at en Etiopisk kvinne over 60 år ble sendt til politiets utlendingsinternat på Trandum. 
KrF: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
KrF: Barne- og familieminister
...
KrF: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Del

– Personer som har vært i Norge i over 16 år, og der alder pluss oppholdstid i løpet av 2021 tilsvarer 65 år, vil kunne få opphold, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NTB før jul.

Da ble de fire regjeringspartiene enig om en avtale for ureturnerbare asylsøkere som har vært lenge i Norge. Avtalen ble sett på som en seier for KrF, som i Granavollen-plattformen skal «legge til rette for en engangsløsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere som har bodd lenger enn 16 år i Norge.»

Arrestert

For en Etiopisk kvinne i 60-årene som har oppholdt seg i Norge i 18 år kan avtalen likevel komme for sent. Forrige uke ble hun arrestert og brakt til Trandum, melder organisasjonen Rettferdighet i asylpolitikken (RIA).

«Det vil være helt urimelig om denne gruppa eldre asylsøkere fra Etiopia ikke skal omfattes av den engangsløsningen som vi nå venter på skal iverksettes», skriver organisasjonen på sine nettsider.

– Stygg sak for KrF

Biskop emeritus og leder i mennesker i limbo, Tor B. Jørgensen, skal ha vært på besøk hos kvinnen på Trandum. Han skriver:

«Hennes og min reaksjon er den samme: Hvordan kunne PU/norske myndigheter spane henne og anholde henne akkurat nå, mens vi venter på utformingen av «eldre-amnestiet» fra regjeringen», videre skriver han at det er en stygg sak for KrF, og hele regjeringen som gjør at han setter spørsmålstegn ved Norges politiske system.

Oslo biskop, Kari Veiteberg, støtter Jørgensen og den etiopiske kvinnen på sin Facebookside og skriver «dette går ikke an!».

Sendt på høring

Avtalen for ureturnerbare asylsøkere kom i etterkant av rettssaken mot tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålseth, som hadde ansatt en ureturnerbare asylsøker fra Eritrea gjennom mange år. Saken fikk stor oppmerksomhet i mediene før årsskifte.

Det har frem til nå vært ukjent når forslaget skal opp til høring, men saken ble i dag fremskyndet av regjeringen. Mandag kveld bekrefter barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) at forskriften er sendt ut på høring.

– Samtidig med det sender vi ut en instruks. Den handler om at saker der det er potensielle personer som kan få amnesti vil bli stilt i bero, sier han til Dagen.

Han sier den etiopisk kvinnens situasjon er en av grunnene til at instruksen kommer akkurat nå.

– Det er veldig viktig for KrF at personer som kunne blitt omfattet av amnestiet ikke blir sendt ut. Derfor tok vi kontakt og fikk en konstruktiv løsning med Justisdepartementet og justisminister Monica Mæland (H), sier han til Dagen.

I instruksen står det følgende: «I påvente av forskriftsendring har departementet instruert Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om at utlendinger som potensielt kan bli omfattet av engangsløsningen ikke skal tvangsreturneres».

Departementet presiserer videre at «det faktum at det gis utsatt iverksetting ikke nødvendigvis betyr at utlendingen vil få opphold etter engangsløsningen når denne er på plass».

Ukjent antall

Ifølge Ropstad er det viktig å hjelpe så mange personer som mulig mens høringen pågår. Det har hele tiden vært usikkert hvor mange personer som blir omfattet av asylamnestiet, Ropstad sier det fortsatt er usikkert hvor mange personer det vil gjelde.

– Nei det vet vi ikke, fordi ikke alle er kjent. Noen bor på ukjent adresse, men et anslag har blitt gjort. Men vi har fått til en ordning om at amnestiet også vil gjelde de som har vært her i 14 og et halvt år, fordi det ville ha vært 16 år innen fristen i oktober 2021.

krf,asyl,kjell ingolf ropstad,monica mæland,asylpolitikk,gunnar stålsett,tor b jørgensen,tor berger jørgensen,tor b. jørgensen