Ropstad åpen for å justere byvekstavtaler
KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ser fram til å høre Frps bomløsninger og er åpen for å justere byvekstavtaler som har gitt stor bompengebelastning lokalt.
KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad setter seg nå ned med de andre regjeringspartiene for å drøfte den betente situasjonen omkring bompenger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix
KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad
...
KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad setter seg nå ned med de andre regjeringspartiene for å drøfte den betente situasjonen omkring bompenger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix
Del

– Jeg vil snakke med de andre partilederne, ikke minst Siv Jensen, og høre hva som er deres ønsker og forslag til løsninger. Jeg har ingen planer om å forhandle i mediene, men er opptatt av at vi skal finne løsninger, sier Ropstad til NTB.

Han har hittil overlatt til sin parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan å kommentere den betente situasjonen omkring bompenger som nå utfordrer regjeringssamarbeidet.

– Plattformen har mange løsninger, og det er viktig for KrF å sikre at vi har virkemidler som kan få ned klima- og miljøutslippene og skape renere luft. Å justere på byvekstavtaler som gir stor bompengebelastning enkelte steder, kan være en løsning, forklarer KrF-lederen, som samtidig understreker:

– Vi må nå målene om lavere klimautslipp og renere luft. Bompenger bidrar til det gjennom å redusere bilbruken, men også ved å finansiere kollektivsatsing i byvekstavtalene.

– Stor belastning

I likhet med Grøvan fremholder Ropstad at det ikke er aktuelt å reforhandle Granavold-plattformen, som Høyre, Frp, Venstre og KrF ble enige om i januar. Venstre har fremmet samme budskap.

– KrF står fullt og helt bak regjeringsplattformen, den ligger fast. Det er en avtale som har de riktige politiske løsningene, og som vi er godt fornøyd med – enten det gjelder klima og miljø eller familienes hverdag, sier Ropstad.

Han er samtidig opptatt av å få fram at familier noen steder, hvor kollektivtilbudet ikke er godt nok utbygd eller et reelt alternativ, har fått en urimelig stor bompengebelastning.

– Vi må ta på alvor at det for noen blir en stor økonomisk belastning som gjør hverdagen vanskeligere. Vi er et familieparti og et distriktsparti, og et parti som er opptatt av å få ned klimautslippene, sier Ropstad.

«Ulike meninger»

Å kutte kostnader i eksisterende bypakker var ett av seks krav Frp samlet seg om på partiets ekstraordinære landsstyremøte onsdag. Frp vil også stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, si nei til veiprising og stille strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområder.

De fire regjeringspartienes ledere starter nå drøftelser om Frp-kravene.

– Nå skal vi sette oss ned og snakke sammen etter de diskusjonene som har vært og de tilbakemeldingene vi har fått fra partiorganisasjonene og bilister flere steder i landet, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB torsdag.

– Det er ulike meninger blant de fire partiene, og det er ingen enkle løsninger som ivaretar alle de ulike målsettingene, om det er å få renere luft, bedre veier, mindre kø eller bedre kollektivtilbud, sa hun.

Et utvalg bestående av partienes parlamentariske ledere Terje Breivik (V), Hans Andreas Limi (Frp), Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Trond Helleland (H) skal jobbe videre med forslag til løsninger, etter det NTB forstår. Med seg får de Hans Olav Syversen (KrF), Audun Rødningsby (V) og Lars Øy (H) fra Statsministerens kontor og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

bompenger-krf-ropstad,innenriks,nyheter,politikk,Politiske partier,norge,Riksnyheter,frp,erna solberg,terje breivik,hans andreas limi,hans fredrik grøvan,trond helleland,hans olav syversen,audun rødningsby,jon georg dale,krf,kjell ingolf ropstad