STOR MENIGHET: Rundt 500 menne
...
STOR MENIGHET: Rundt 500 mennesker besøker menigheten hver helg. Her er Jarle Waldemar i sving under et familiemøte. Foto: Privat
Pastorflukt
 fra pinse-
menighet
Del
Uenighet om lederstruktur er årsaken til Fred Håberg og tre andre pastorer forlater Klippen Sandnes.

Også barneevangelist Jarle Waldemar tar med seg familien og flytter til Oslo.

Ledergruppen i pinsemenigheten Klippen Sandnes er nesten halvert etter at fire av pastorene sa opp nylig. Den femte pastoren, Jarle Waldemar, sa opp i vår fordi han ønsket å bruke mer tid på sin nasjonale tjeneste. Nå forlater han også menigheten.

Hovedpastor Fred Håberg er en av de som har sagt opp sin stilling etter ni år som pastor for Sandnes-menigheten.

– Menigheten har en styreform som jeg opplever begrensende, sier Fred Håberg til Dagen.

Menigheten er blant de største pinsemenighetene i Norge og samler rundt 500 personer hver helg.

LES: Den relevante menighet

Røtter til 1932

Den avgåtte pastoren ønsker ikke å utdype mer konkret hva uenigheten består i. Men etter det Dagen erfarer har Håberg forsøkt å fornye måten menigheten ledes på. Klippen Sandnes er en pinsemenighet med røtter tilbake til 1932. Viktige avgjørelser krever to tredjedels flertall i menighetsmøte, og lederskapet bestod inn til nylig av fem demokratisk valgte eldste, og seks demokratisk valgte pastorer.

– En tredjedel kan effektivt blokkere enkeltsaker, sier Håberg.

Utfordrer systemet

For drøye to år siden fikk menigheten for første gang et pastorteam, som inntil nylig talte fem pastorer.

I den forbindelse ble også barneevangelist Jarle Waldemar ansatt som barne- og familiepastor.

– Nå har vi kommet til et punkt der vi utfordrer noen grunnleggende styringsformer. Men vi opplever ikke at det er nok gehør for disse endringene, og jeg tror ikke jeg er kalt til å forsøke å presse noe gjennom, sier Håberg.

Han beskriver ledergruppen i positive ordelag:

– Dette er veldig gode, solide og trygge folk, som gjør sin tjeneste ut fra deres forståelse og tradisjon.

Hvor veien går videre for pastoren aner han ingenting om. Men han ønsker å være en gründerperson i menighetssammenheng.

LES: Kjøpte seilbåt - drev bort fra Gud

Flytter

Barnepastor og evangelist Jarle Waldemar bekrefter uttalelsene fra Håberg.

– Det handler kort sagt om at vi ser ulike ting for fremtiden. Vi er uenige om hvordan menigheten skal ledes, sier Waldemar.

Waldemar presiserer overfor Dagen at han sa opp i vår, og det hadde ingenting med denne uenigheten å gjøre.

– Jeg ønsket mer tid til min nasjonale tjeneste, sier han.

At han nå melder seg ut har sammenheng med at Håberg forlater menigheten.

– Når lagkapteinene trekker inn årene går vi til et annet sted. Nå har Klippen Sandnes utfordringer den må ta tak i. Jeg ønsker å koble meg opp mot en oppegående menighet, sier Waldemar.

Han mener de mange oppsigelsene ikke bunner i noen personkonflikt, og at ledergruppen kan se hverandre i øynene.

Ikke så dramatisk

Ledende eldste i menigheten er ikke enig i at pastorene og de eldste var uenig om fremtidsmålene.

– Jeg opplever ikke at det var noen dramatisk uenighet mellom oss. Vi hadde satt oss mål som vi jobbet mot, men så valgte flere av pastorene å dra. Det er vi lei oss for, sier Yngvar Karlsen.

Han opplever at menigheten har fornyet seg de senere årene, men også at deler av menigheten trenger mer tid.

– Slik jeg ser det har ikke pastorene ønsket å vente lenger.

– Hvordan opplever du å miste så mange av menighetens pastorer?

– Det er selvfølgelig veldig trasig og leit. Og det har jeg sagt til dem også. De har valgt å dra, jeg skulle gjerne sett det ugjort. Nå vil jeg bare velsigne dem og takke for den jobben som er gjort, sier Karlsen.

Han gleder seg over at de har en pastor igjen, Håkon Vestersjø, som allerede tar hånd om mange­ av de pastorale oppgavene i ­menigheten.