FEIRING: Sigmund Kristoffersen, leder av Pinsebevegelsen og Ingunn Ulfsten, leder av PBU feirer framgang med lakris under pinsevennenes lederkonferanse, Led.
  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Slik har Pinsebevegelsen snudd negativ trend

Salomos mor

andakt

I ti dager skal temaet her på Dagens sisteside være Salomo. Batsebas sønn.

Kirkens Bymisjon ble redningen for Ann-Margritt

tv-aksjonen

I en krevende fase av livet fikk Ann- Margritt Hellebust som alenemor mye hjelp og støtte av Kirkens Bymisjon. Nå får hun selv delta som frivillig og oppleve hvordan det er å utgjøre en forskjell for andre.

Salomos mor

andakt

I ti dager skal temaet her på Dagens sisteside være Salomo. Batsebas sønn.