Pavens predikant: Presten Rani
...
Pavens predikant: Presten Raniero Cantalamessa (t.v.) preker for pave Frans og andre prester i Vatikanet i desember. Foto: Vatican City
– Vi er ikke redd for konverteringer
Del
En av katolikkenes 
fremste predikanter skal tale på pinsevennenes sommerstevne på Hedmarktoppen.

Pinsegeneralene David Østby og Oddvar Johansen kjenner ikke til hvem Raniero Cantalamessa (80) er. Det gjør heller ikke pastor i Norges største pinsemenighet og pressetalsmann i pinsebevegelsen, Andreas Hegertun.

Men 80-åringen er ingen hvem som helst i Den katolske kirke. I to år har komiteen for pinsevennenes sommerstevne jobbet for å få pavens og Vatikanets egen predikant til å komme til Norge.

Cantalamessa har vært prest i Vatikanet siden 1980, og talte under Livets Ords Europakonferanse i 2013.

Les Vebjørn Selbekks analyse: Utfordrende timing

– Vil ikke provosere

Leder: Linn Byberg er leder for komiteen for pinsebevegelsens sommerstevne på Hedmarktoppen. Foto: Bård Kristian Bøe
– Cantalamessa er en åndsfylt karismatiker med et levd liv. Han er en ydmyk mann og med et bra budskap uavhengig av hvor han kommer fra, sier Linn Byberg, leder av komiteen for sommerstevnet på Hedmarktoppen.

Byberg er ikke overrasket over at få pinseledere ser ut til å kjenne til hvem den katolske presten er.

– Det er nok riktig. Det har ikke vært mye kontakt mellom våre bevegelser, sier Byberg, og legger til at hun kan skjønne at folk stiller spørsmål.

– Men vi vil ikke provosere eller skape debatt, og vi er ikke bekymret for at pinsevenner nå skal konvertere til Den katolske kirke, slik vi har sett det i andre bevegelser, sier komitélederen.

Ifølge Byberg har flere sentrale personer i pinsebevegelsen gått god for Cantalamessa.

Pinsebevegelsen 
inne til service  

– Vi tjener samme Gud

– Tror du at komiteen vil få kritiske reaksjoner når pinsevenner oppdager at en katolsk prest skal tale under stevnet?

– Det vil ikke overraske meg om noen er skeptiske. Historisk har vi ikke hatt så mange felles møtepunkter, men jeg tror at folk kanskje vil se det større bildet, nemlig at vi tjener den samme Gud og kan finne hverandre i det vi har felles, nemlig Den hellige ånd, sier Byberg.

Pinse til alle  

– Betenkelig

Selv om tidligere redaktør i pinseavisen Korsets Seier ikke kjenner til Cantalamessa har han visse betenkeligheter.

– Prinsipielt kan jeg si at jeg har mine betenkeligheter med at en katolsk predikant skal tale på vårt sommerstevne, men bortsett fra det kjenner jeg ikke noe til dette.

Johansen er for tiden seniorpastor i Filadelfia Drammen og har vært misjonær for pinsebevegelsen i en årrekke.

– Katolikkene har motarbeidet pinsebevegelsen siden starten, men det er klart at det har skjedd en del i Den katolske kirke i nyere tid, sier Johansen.

Hvem er vi som pinsebevegelse?  

Mye motstand

Han hadde selv kontakt med karismatiske katolikker da han var misjonær i Thailand.

– Men jeg er fortsatt skeptisk til å ha for mye kontakt, sier han til Dagen.

Det var Aril Edvardsen som på 70-tallet først inviterte en katolikk til en talerstol blant pinsevennene.

– Selv om jeg da var misjonær, husker jeg at det var mye motstand mot Edvardsen på grunn av det, sier Johansen.

Nå kan du se talene fra lederkonferansen LED15  

– Ingen trussel

– Vi har ikke hatt talerlisten på pinsestevnet som sak i lederrådet, sier pastor i Filadelfia Oslo og pressetalsmann for pinsebevegelsen, Andreas Hegertun.

Det betyr ikke at Hegertun er skeptisk.

– Dette er ikke noe nytt at vi inviterer en fra Den katolske kirke. En katolikk talte også under 100 års jubileet «Pinse for alle» i Oslo Spektrum. I det store bildet er det veldig bra at vi opplever en tilnærming mellom kristne, for vi lærer av hverandre. Den katolske kirke har historisk sett, og av en del gode grunner, stått langt unna oss. Men i nyere tid har det blitt flere karismatiske katolikker, samtidig som vi opplever at katolikkene står fast på Bibelen som autoritet i etiske spørsmål.

Hegertun mener pinsebevegelsen står trygt og har en tydelig retning.

– Et besøk truer ingenting ved det.

 

bibelen,kristne,oslo spektrum,pinse for alle,filadelfia oslo,pinsevenner,linn byberg,karismatiker,europakonferansen,livets ord,andreas hegertun,pinsemenighet,raniero cantalamessa,oddvar johansen,David Østby,pinsebevegelsen,sommerstevne,hedmarktoppen,katolikker,vatikanet,den katolske kirke