SAMTYKKE: Mange menigheter trykker gruppebilder av konfirmanter. Her bør man innhente samtykke fra konfirmanten, mener Trygve Jordheim, kommunikasjonssjef i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.  Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er ugreit å publisere navn på forhånd

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.