FN-SKOLE: Både FN-skolene og de palestinske myndighetenes skoler har tatt i bruk de nye lærebøkene som kom i høst. Noen av bøkene demoniserer Israel, mens andre fornekter statens eksistens. Bildet er fra en FN-skole i Gaza by.  Foto: Khalil Hamra, AP Photo / NTB scanpix

Lærer skolebarn å dø som martyrer

Målet for 2019: Gjestfrihet

frispark

Jeg kan ofte føle meg både utilpass og utrygg i sosiale settinger, men det skal ikke få stoppe meg. Erfaringene i etterkant er utelukkende positive.

Velg da livet, du menneske!

andakt

«I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve» (5 Mos 30,19).