Traff paven: Generalsekretær M
...
Traff paven: Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg i Caritas Norge fikk møte paven i Lund. – Dette er en pave som har engasjert seg mye i sosiale spørsmål, sier hun. Foto: Klaus Gustafsson
– Viktig å bevare verdigheten til mennesker på flukt
Del
Flyktningsituasjonen var samtaleemne da Caritas Norge møtte paven på tomannshånd.

– Han var veldig opptatt av solidaritet knyttet til dagens flyktningsituasjon, og det å bevare integriteten og verdigheten til de som er på flukt, sier generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg til Dagen.

De siste to dagene har hun deltatt på tre ulike arrangementer i anledning det historiske pavebesøket i Sverige. Først var hun en av rundt 200 spesielt inviterte til stede under den økumeniske gudstjenesten i Lund domkirke mandag. Deretter hørte hun paven tale på et møte i Malmö Arena, et møte Dagen også overvar. Tirsdag feiret hun morgenmesse med flere tusen andre på Swedbank Stadion.

LES: – Større og viktigere enn å starte Livets Ord

Det var på mandag, etter den økumeniske gudstjenesten i Lund domkirke, at Skretteberg fikk et personlig møte med paven. Gudstjenesten markerte at det neste år er 500 år siden reformasjonen.

– Dette er en pave som har engasjert seg mye i sosiale spørsmål. Han er ute blant folk og lytter, og er opptatt av det som opptar dem. I tillegg er han klar på at evangeliet må leves ut i praksis, at handling må følge nestekjærlighetsbudet, sier hun.

Diskriminering i Norge

Migrantkrisen var, som Dagen skrev tirsdag, også tema under møtet i Malmö Arena. Her påpekte paven at kristne har et spesielt ansvar i møte med flyktninger. Caritas Norge har problematikken på sin daglige agenda, og Skretteberg er klar på hva som kanskje er den største utfordringen på hjemmebane.

– Vi arbeider mye for å bedre integreringen i Norge, slik at flyktninger og folk med innvandrerbakgrunn har de samme mulighetene til å få seg jobb som andre. Vi ser i dag at en del opplever å bli diskriminert. At de havner bak i køen på grunn av sitt opphav.

LES OGSÅ: Han har spilt fotball med paven

Hun mener at nordmenn har et ansvar når det gjelder å snu denne trenden.

– Mest av alt er det viktig at majoritetsbefolkningen legger til rette for god integrering av minoriteter, men også at innvandrere bidrar til fellesskapet, sier hun.

– Farligere å flykte

I det siste har det kommet drastisk færre flyktninger til Norge. Utenriksdepartementet (UDI) har lagt ned flere mottaksplasser. Regjeringen la 17. oktober fram en ny prognose for hvor mange flyktninger de antok ville komme til Norge i 2016. Dette var en kraftig nedjustering fra forrige prognose, og det nye tallet ligger på 3.550 flyktninger, ifølge NTB. Men krisen er på ingen måte over, konstaterer Skretteberg.

– I år har flere flyktninger omkommet enn noe år tidligere. Det har blitt farligere å flykte. Rutene er blitt lengre, og drukningsfaren større.

PÅ PLASS I LUND: Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg i Caritas Norge, her like ved Lund domkirke, fikk et personlig møte med pave Frans etter den økumeniske markeringen av reformasjonen. Foto: Klaus Gustafsson

Hun peker på den omstridte returavtalen EU inngikk med Tyrkia i mars i år som en av årsakene til dette. Denne går ut på at flyktninger og asylsøkere, som kommer sjøveien til Hellas, skal sendes tilbake til Tyrkia, og at EU samtidig skal hente ut en syrisk flyktning fra landet for hver syrer som returneres.

Sverige, landet paven nettopp har besøkt, har tatt imot mange flere flyktninger enn Norge. Hele 163.000 kom til Sverige i fjor, skriver NTB.

– Sammen med Tyskland har de tatt et enormt stort ansvar når det gjelder å ta imot mennesker på flukt, sier Skretteberg.

LES MER: Paven holdt messe for 18.000 i Malmö

Det mener hun også at Norge har gjort, men ikke i like stor grad.

– Jeg synes at Norge kan ta imot mange flere, sier hun.

caritas,flyktninger,flyktningskrise,lund,martha rubiano skretteberg,pave,pave frans,pavebesøk,sverige,malmö,swedbank stadion,malmö arena,migrantkrisen,caritas norge,asylsøkere,asylanter,utenriksdepartementet,udi,historisk,katolikker,lutheranere,hjelpeorganisasjon,nødhjelpsorganisasjon,returavtale,migranter,immigranter